PORADNIK INWESTORA- OD CZEGO ZACZĄĆ? 

Jeśli rozpoczynasz budowę domu i nie wiesz co zrobić, aby przyłączyć budynek do sieci - możemy pomóc.

 Wykonamy  całą niezbędną dokumentację techniczną, pomożemy przejść przez procedury urzędowe.

Jeżeli do Twojej inwestycji nie ma doprowadzonych sieci do wysokości działki Inwestora wówczas my na zlecenie wykonamy takie opracowanie wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

 Niezależnie od długości projekt taki należy uzgodnić z:

 • dostawcą mediów,
 • właścicielem lub zarządcą działki po której przebiega sieć,
 • Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej - ZUD,
 • rzeczoznawcą PPOŻ (w przypadku sieci wodociągowej), jeśli występują hydranty.

Całą procedurę przeprowadzi Projektant z Uprawnieniami, otrzymasz od nas gotową dokumentację projektową z kompletem uzgodnień i pozwoleń.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA PROJEKTU:

 • warunki techniczne wydane przez odpowiedniego gestora sieci
 • mapa (do celów projektowych bądź zasadnicza).
 • rzuty budynku, wyjście instalacji z budynku,
 • skan pełnomocnictwa,
 • PZT- zagospodarowanie terenu- od Architekta (w przypadku projektowanych budynków, by uniknąć kolizji z projektowaną infrastrukturą).

ETAPY PROCESU PROJEKTOWEGO:

 • Koncepcja, ustalenia z Inwestorem, wizja w terenie
 • Uzyskanie uzgodnienia z odpowiednim gestorem sieci
 • Uzyskanie Decyzji z Gminy
 • Uzyskanie Protokołu z narady Koordynacyjnej (tzw. ZUD) - jeśli jest wymagane
 • Uzyskanie uzgodnienia z Zarządcą drogi
 • Zgłoszenie w Starostwie / Decyzja o pozwoleniu na budowę (jeśli jest wymagane)