... budujemy przyszłość z pasją ...

***

PROJEKTOWANIE I NADZÓR NAD INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI

***

Kompleksowa obsługa inwestycji zarówno od strony projektowej jak i nadzoru prac budowlanych. Prowadzenie projektu zapewniające Inwestorowi jak najlepszą jakość realizowanej inwestycji.PROJEKTY

  • PROJEKTY SIECI Z BRANŻY SANITARNEJ 
  • PROJEKTY PRZYŁĄCZY Z BRANŻY SANITARNEJ   
  • Projektowanie przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji gazowych, uzyskiwanie decyzji wodno-prawnych NADZORY

  • NADZORY NAD BUDOWĄ SIECI 
  • NADZORY NAD BUDOWĄ OBIEKTÓW KUBATUROWYCH
  • PEŁNIENIE ROLI INWESTORA ZASTĘPCZEGO