Firma GADOM zrzesza zespół inżynierów różnych branż związanych z budownictwem.

W swojej ofercie mamy szeroką gamę usług inżynieryjnych i projektowych od fazy koncepcyjnej, przez Project Management po realizację i nadzór prac budowlanych, jak również uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń od instytucji i urzędów administracji publicznej.

Nasi inżynierowie mają doświadczenie w realizacji projektu od etapu poszukiwania lokalizacji przez pozwolenie na budowę do odbioru inwestycji. Mamy również doświadczenie w kontroli zgodności realizacji inwestycji z harmonogramem oraz w nadzorowaniu terminowości zadań. W naszej ofercie znajduje się również weryfikacja dokumentacji dotyczącej projektu oraz nadzorowanie jakości pracy i przygotowywanie rozliczeń finansowych.

WSPÓŁPRACA

współpracujemy z pracownią projektowąwykonującą kompleksowe projekty aranżacji wnętrz